ცენტრის უფროსი

ლევან გორგილაძე

დაბადების თარიღი:

28 თებერვალი, 1963 წელი.

 

განათლება: უმაღლესი

2013 - 2016 წწ. - დოქტორანტურა - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ბიზნესის ადმინისტრირება;

1982 - 1988 წწ. - მაგისტრთან გათანაბრებული - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამკურნალო საქმე.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2022 წლის 1 თებერვლიდან - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლაბორატორიული კვლევით ცენტრის უფროსი; 

13.11.2017 – 27.10.2021 - ქედის მუნიციპალიტეტის მერია, მერი;

30.12.2016 -13.11.2017 - შპს „ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი“, დირექტორი;

14.09.2016 -19.12.2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრი; 

17.07.2014 -14.09.2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილე;

11.05.2012 -17.07.2014 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე;

24.06.2011 - 11.11.2012 - შპს ,,ლევგორი", აღმასრულებელი დირექტორი;

21.11.2008 - 31.12.2013 - ქ. ფოთის რეგიონალური ნარკოლოგიური ცენტრის მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა, მორიგე ექიმი;

04.01.2008 - 11.05.2012 - შპს ნარკოლოგიური ცენტრი, მთავარი ექიმი;

01.02.2007 - 04.01.2008 - შპს ნარკოლოგიური ცენტრი, ექიმი-ნარკოლოგი;

28.02.2006 - 31.01.2007 - შპს რესპუბლიკური ნარკოლოგიური ცენტრი, ექიმი-ნარკოლოგი;

08.03.2005 - 31.12.2005 - სსიპ სასამრთლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის სამსახური, სასამართლო სამედიცინო შემოწმების, გამოკვლევის, ექსპერტიზის პროგრამის დირექტორი;

25.3.2005 - 08.05.2005 - სსიპ სასამრთლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის სამსახური, სამსახურის უფროსი;

09.01.2000 - 25.03.2005 - შპს რესპუბლიკური ნარკოლოგიური ცენტრი, დირექტორი;

08.01.1998 - 09.01.2000 - ქ. ბათუმის ნარკოლოგიური დისპანსერი, მთავარი ექიმი;

01.05.1998 - 25.3.2005 - ქ. ბათუმის სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო, სამედიცინო-კრიმინალისტიკური ლაბორატორიის გამგე;

1992-1997 - ქ. ბათუმის მე-3 საგამოძიებო იზოლატორი, სამედ.-სანიტარული ნაწილის უფროსი;

09.01.1992 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი;

09.01.1990 - 31.05.1992 - ქ. ბათუმის სახელმწიფო სამედიცინო სასწავლებელი, მასწავლებელი;

03.05.1992 - 31.12.1993 - ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგური, მორიგე ექიმი;

29.8.1988 - 28.07.1989 - თბილისის მე-7 კლინიკური საავადმყოფო, ექიმი-ინტერნი;

08.01.1988 - 03.06.1992 - ხელვაჩაურის რაიონი, გონიოს საუბნო საავადმყოფო, ექიმი-თერაპევტი.

 

პროფესიული აქტივობები:

2016 - 5th International Black Sea Family Medicine Congress, International University of Batumi (BAU);

2015 - ,,კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები", საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

2014 - IV საერთაშორისო კონგრესი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია;

2014 - ,,კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები", საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

2013 - Adolescents/Youth behavior and SRH, United Nations Population Fund (UNFPA)/Caucasus Social Marketing Association (CSMA);

2013 - ,,Strengthening of public administration capacity in Georgia in the scope of system and instruments of implementation of the State Strategy for Regional Development of Georgia for 2010-2017 - continuation", Ministry of Regional Development of the Republic of Poland Signed;

2013 - ,,კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები",  საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

2013 - ,,კონფლიქტების მართვა სამედიცინო-სოციალურ სფეროში",  ბიზნეს-სამართლის ტრენინგ ცენტრი;

2013 - ,,საჯარო მმართველობა",  დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამა.

 

უცხო ენები:

რუსული (თავისუფლად),

ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით).

 

კომპიუტერული უნარ–ჩვევები:

MS Windows, Microsoft Office, Word, Excel, Outlook, Power Point, CorelDraw, Adobe Photoshop.

 

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული.

 

ელ. ფოსტა: levangorgiladze63@gmail.com

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი