ცენტრის უფროსი

 

      

რამაზ სურმანიძე

დაბადების თარიღი:

10 ივნისი, 1965 წელი

განათლება:

1992 – 1995 წწ - სამედიცინო კვლევითი ცენტრი ,,აისი“, სასწავლო თემატიკა: ქ. ბათუმის სამრეწველო საწარმოებიდან გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციები სამუშაო ზონაში და ატმოსფერულ ჰაერში; საწარმოების სანიტარულ-ეკოლოგიური პასპორტიზაცია

1989 – 1990 წწ - აჭარის რესპუბლიკური სანეპიდსადგური, ინტერნატურა

1983 – 1989 წწ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სანიტარულ-ჰიგიენური ფაკულტეტი

სერტიფიკატები:

2004 წ - საკვალიფიკაციო გამოცდა ჯანდაცვის ორგანიზაციაში

2003 წ - საკვალიფიკაციო გამოცდა ზოგად ჰიგიენაში და ეპიდემიოლოგიაში

პედაგოგიური საქმიანობა:

1996 – 2001 წწ - ქ. ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ზოგადი ჰიგიენა და ეპიდემიოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან  დღემდე - სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის უფროსი

2005 – 2011 წწ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი

1994 – 2004 წწ - ქ. ბათუმის სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექცია, ინსპექციის უფროსის მოადგილე

1992 – 1994 წწ - ქ. ბათუმის საქალაქო სანეპიდსადგური, კომუნალური ჰიგიენის განყოფილების გამგე

1990 – 1992 წწ - ქ. ბათუმის საქალაქო სანეპიდსადგური, სამრეწველო ჰიგიენის განყოფილების გამგე

პუბლიკაციები და სტატიები:

კვებითი მოშხამვების პროფილაქტიკა,

ბოტულიზმის პროფილაქტიკა,

გარემოს ფაქტორების მონიტორინგი და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

უცხო ენები:

რუსული

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული

ელ. ფოსტა: rsurmanidze@gmail.com

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი