მომსახურების ტარიფები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის

საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფეროთი განსაზღვრული

ლაბორატორიული გამოკვლევების ტარიფები

 

სასმელი, ზედაპირული (მდინარე, ზღვა, ტბა), ჩამდინარე და აუზის წყლების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური გამოკვლევები

 

უალკოჰოლო, სუსტალკოჰოლიანი და ალკოჰოლიანი სასმელების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

რძისა და რძის პროდუქტების, კონსერვების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

ჩაის, ყავის, დაფნის ფოთოლის, სანელებლების, მარილის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

ხორცისა და მისი ნაწარმის, კონსერვების, ფრინველის კვერცხის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

ზეთოვანი კულტურების თესლების, ნედლეულისა და ცხიმოვანი პროდუქტების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

თევზის, სარეწის არათევზეული პროდუქტებისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური გამოკვლევები

 

ხილის, ბოსტნეულის, კონსერვების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური, პარაზიტოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

მარცვლისა და მარცვალგადამუშავების პროდუქტების (ფქვილი, ბურღული, საფუარი, სახამებელი) ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

პურის, ფუნთუშეულის, ერბოზელილისა და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

შაქრის, შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის, თაფლის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

საზოგადოებრივი კვების პროდუქციის, მზა კულინარული ნაწარმის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები

 

სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი დანიშნულების, კვების პროდუქტების მწარმოებელ და მარეალიზირებელ დაწესებულებებში ჩამონაბან-ჩამონარეცხების მიკრობიოლოგიური და სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური გამოკვლევები

 

ცხოველის, ფრინველისა და თევზის საკვებად გამოყენებული პროდუქციის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

ნიადაგის ქიმიური გამოკვლევები

 

გარემოს (ჰაერის) მეტეოროლოგიური, ფიზიკო-ქიმიურ-სანიტარიული გაზომვები

 

მინერალური სასუქების ქიმიური გამოკვლევები

 

საკარანტინო და არასაკარანტინო მასალების (მცენარეები, მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია, ტარა) ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

 

 

განახლებულია: 10/10/2019

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი