მომსახურების ტარიფები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის

საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფეროთი განსაზღვრული

ლაბორატორიული გამოკვლევების ტარიფები

 

სასმელი, ზედაპირული, ჩამდინარე და აუზის წყლების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური კვლევები

 

უალკოჰოლო, სუსტალკოჰოლიანი და ალკოჰოლიანი სასმელების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური კვლევები

 

რძისა და რძის პროდუქტების, კონსერვების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური კვლევები

 

ჩაის, ყავის, დაფნის ფოთოლის, სანელებლების, მარილის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური კვლევები

 

ხორცისა და მისი ნაწარმის, კონსერვების, ფრინველის კვერცხის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური კვლევები

 

ზეთოვანი კულტურების თესლების, ნედლეულისა და ცხიმოვანი პროდუქტების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური კვლევები

 

თევზის, სარეწის არათევზეული პროდუქტებისა და მათი გადამუშავების პროდუქტების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური კვლევები

 

ხილის, ბოსტნეულის, კონსერვების ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური, პარაზიტოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

მარცვლისა და მარცვალგადამუშავების პროდუქტების (ფქვილი, ბურღული, საფუარი, სახამებელი) ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

პურის, ფუნთუშეულის, ერბოზელილისა და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

შაქრის, შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის, თაფლის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და რადიოლოგიური გამოკვლევები

 

საზოგადოებრივი კვების პროდუქციის, მზა კულინარული ნაწარმის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევები

 

სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი დანიშნულების, კვების პროდუქტების მწარმოებელ და მარეალიზირებელ დაწესებულებებში ჩამონაბან-ჩამონარეცხების მიკრობიოლოგიური და სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური გამოკვლევები

 

ცხოველის, ფრინველისა და თევზის საკვებად გამოყენებული პროდუქციის ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, რადიოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

ნიადაგის ქიმიური გამოკვლევები

 

გარემოს (ჰაერის) მეტეოროლოგიური, ფიზიკო-ქიმიურ-სანიტარიული გაზომვები

 

მინერალური სასუქების ქიმიური გამოკვლევები

 

საკარანტინო და არასაკარანტინო მასალების (მცენარეები, მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია, ტარა) ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები

 

 

განახლებულია: 17/02/2020

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი