სახელმწიფო შესყიდვები

2016 წელი

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებები)

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (საკუთარი შემოსავლები)

 

2015 წელი

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებები)

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (საკუთარი შემოსავლები)

 

2014 წელი

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებები)

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი