ბოლო სიახლეები

მთავარი სპეციალისტი - ქიმიკოსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2017 წლის 30 მარტს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

2017-04-21

მთავარი სპეციალისტი - ქიმიკოსის ერთი საშტატო ერთეულის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2017 წლის 30 მარტს გამოცხადებული კონკურსის (ვაკანსიის №42284) მეორე ეტაპი - ტესტირება გაიმართა ა/წლის 19 აპრილს. ტესტირების შედეგად...

2017-03-20

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტი სსიპ - ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ბლექსი"-ს სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკაზე სსიპ - ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში

2016-11-15

სსიპ - ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრსა და სსიპ  პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“-ს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, 2016 წლის 12 ოქტომბრიდან ამავე წლის 17 ნოემბრამდე,  სსიპ - ლაბორატორიულ...

ტრეინინგი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირების საკითხებზე - მეორე ნაწილი

2016-09-09

ა/წ 09 სექტემბერს სსიპ ,,ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში“ ჩატარდა ტრეინინგი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირების საკითხებზე. ტრეინინგის ფარგლებში განხორციელდა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების აღმომჩენი...

ტრეინინგი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირების საკითხებზე - პირველი ნაწილი

2016-08-18

მიმდინარე წლის 18 აგვისტოს სსიპ ,,ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში“ ჩატარდა ტრეინინგი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიცირების საკითხებზე. ტრეინინგის ფარგლებში განხორციელდა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების...

ცენტრის შესახებ

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც წარმოადგენს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის სამართალმემკვიდრეს.

ვრცელი ინფორმაციისთვის იხილეთ გვერდი

ბმულები

moa.gov.ge საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ajara.gov.ge აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთიანი პორტალი
moa.ge აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
nfa.gov.ge სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
garemo-adjara.gov.ge გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
batumi.ge ქალაქ ბათუმის მერია
spa.ge საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
gac.gov.ge აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი