ბოლო სიახლეები

კიდევ ერთი წარმატება!!!

2018-10-11

მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საგამოცდო ლაბორატორიამ მონაწილეობა...

კიდევ ერთი წარმატება უკვე მეთორმეტედ!

2018-07-19

კიდევ ერთი წარმატება უკვე მეთორმეტედ!

მიმდინარე წლის ივნისის თვეში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საგამოცდო ლაბორატორიამ...

ტრენინგი თემებზე: ,,მიკოტოქსინების კვლევა მარცვლეულსა და თხილში

2018-05-29

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ENPARD-ის მხარდაჭერით, მიმდინარე წლის 14-29 მაისს, სსიპ - ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში ჩატარებული იქნა ტრენინგები შემდეგ თემებზე:

ცენტრის შესახებ

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც წარმოადგენს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის სამართალმემკვიდრეს.

ვრცელი ინფორმაციისთვის იხილეთ გვერდი

ბმულები

moa.gov.ge საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ajara.gov.ge აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთიანი პორტალი
moa.ge აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
nfa.gov.ge სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
garemo-adjara.gov.ge გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
batumi.ge ქალაქ ბათუმის მერია
spa.ge საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
gac.gov.ge აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი